Verslag landelijke dag JeugdWelzijnsBeraad 2023

Wat een geweldige JWB landelijke dag 2023!

Op 7 juni kwamen jongerenraden uit het hele land bij elkaar om zich in te zetten voor een betere jeugdhulp en om te genieten van een bijzondere dag. Het thema van dit jaar, “Onvoorwaardelijk opgroeien”.

Na een heerlijke lunch, het traditiegetrouw aantrekken van het JWB-shirt en foto’s in de photobooth was het tijd om de dag de starten.

Saffira en Farli (jongerenbestuur JWB) waren dit keer dagvoorzitters. Via filmpjes lieten de aanwezige jongerenraden weten wat voor hen het thema “Onvoorwaardelijk opgroeien” betekent. Daarna werd het jongerenbestuur van het JWB voorgesteld

Debat

Het debat, dat dit jaar onder leiding stond van Bas Rodijk begon met de stelling: “Op mijn groep is er genoeg ruimte voor mijn eigen tradities en geloofsovertuiging.” De helft van de jongeren was het eens met deze stelling, waarbij ze positieve ervaringen deelden over respect en ruimte voor tradities en geloof.

Jongeren aan het woord:

‘We hebben in de groep met vasten meegedaan uit respect voor degene die met de Ramadan meededen’

‘In onze groep is veel ruimte om hierover te praten en wordt rekening gehouden met eten en gewoonten die je gewend bent’

‘Mijn pleegouders zijn harstikke gelovig maar ze dwingen me niet om naar de kerk te gaan’

Aan de andere kant was de andere helft van de jongeren het oneens en gaf aan dat er te weinig rekening werd gehouden met hun tradities en geloofsovertuigingen.

‘Bij mijn pleeggezin werd er geen rekening gehouden met mijn cultuur, ik was jong dus mocht daar niks over zeggen’.

‘Op onze groep wordt geen rekening gehouden met halal of vegetarisch eten, dat is jammer’.

Verschillende oplossingen werden voorgesteld:

  • Maak dit onderdeel van de intake en neem het op in het dossier.
  • Creëer meer bewustzijn bij groepsleiding en pleegouders en praat over het onderwerp.
  • Maak een agenda met alle feestdagen van alle religies en praat op die dagen over het onderwerp.

De tweede stelling was: “Ik ben bang dat ik weg moet bij mijn huidige groep/woning terwijl ik dat niet wil of eraan toe ben”. De meeste jongeren waren het eens met deze stelling en deelden hun angst en onzekerheid over veranderingen en gedwongen verhuizingen. Oplossingen die werden genoemd, waren het pas loslaten van jongeren wanneer ze eraan toe zijn en het tijdig informeren van jongeren als ze weg moeten.

‘Het is niet goed dat je steeds moet verhuizen, jongeren moeten op 1 plek blijven’.

‘Ik zit nu op mijn eigen plekje. Toen ik op de groep woonde was ik ook bang. Ik zat op een slechte plek en er was geen vervolgplek. Ik heb 1,5 tot 2 jaar gewacht op een vervolgplek. De angst dat ik weg moest en terug naar huis moest was groot. Het is goed gekomen. Ik heb nu een vervolgplek en krijg alle hulp die nodig is. Heb hoop, uiteindelijk na lange tijd komt het goed‘.

“als je continu met angst leeft dat je weggestuurd wordt,

geeft dat heel veel stress”

Oplossingen die werden genoemd:

  • Laat jongeren pas los als ze eraan toe zijn.
  • Informeer jongeren op tijd als ze weg moeten dan kunnen ze zich op voorbereiden.
  • Zorg voor plekken waar jongeren voor langere tijd kunnen zijn.

De laatste stelling luidde: “Ik heb geen doel of plan nodig om me te ontwikkelen”. De meeste jongeren waren het hiermee eens en benadrukten het belang van vrijheid en zelfontplooiing. Ze gaven aan dat ze meer betrokken wilden worden bij het stellen van doelen en dat de doelen gekoppeld moesten worden aan perspectief en een toekomstplan.

Na het debat gingen de jongeren verder met brainstormgroepen over verschillende onderwerpen, zoals uithuisplaatsingen, regels, financiën, participatie, veiligheid en verslaving. De resultaten van deze brainstormsessies zullen worden gedeeld via de social mediakanalen van het JWB.

Naast het serieuze werk was er ook ruimte voor creatieve workshops, zoals tassendesign, DJ, freestyle voetbal en VR. De jongeren konden zich ook uitleven op de stormbaan, waar de snelste JWB’er werd gekozen. De dag werd afgesloten met een show van een freestylevoetballer en een dj, en er werd afscheid genomen van John Nabben, die 11 jaar lang in het volwassenbestuur van het JWB heeft gezeten.

De landelijke dag van het JWB was een dag vol inspiratie, energie en plezier. De jongeren hebben niet alleen hun stem laten horen, maar ook concrete ideeën en oplossingen aangedragen voor belangrijke uitdagingen in de jeugdhulp. Het JWB kan terugkijken op een succesvolle landelijke dag in 2023, waarin jongeren zich hebben ingezet voor een betere jeugdhulp.

Tot volgend jaar!