Verslag JWB zuid – 24 juni 2019

Op maandag avond 24 juni heeft er een regiobijeenkomst plaatsgevonden in Zuid. We waren deze avond te gast bij Combinatie Jeugdzorg. Terwijl het buiten ruim 30 graden was, waren we toch met zon kleine 40 man aanwezig om het deze avond te hebben met elkaar over het thema ervaringsdeskundigheid.

We beginnen de avond informeel met een kop soep en een broodje. Tijdens de maaltijd worden er al ervaringen gedeeld en spreken de jongeren onderling over allerlei thema’s m.b.t. de jeugdhulp.

Na het eten wordt de avond geopend door Romena (Jongerenbestuur JWB) en Bas (Coördinator JWB). We starten met een kort rondje langs de raden. In de regio zuid zijn ze o.a. met kernwaarden, het PUCK project, Gastlessen, Eetgeld en het thema veiligheid bezig. De jongerenraden wisselen informatie over de verschillende thema’s met elkaar uit.

In een panel gesprek interviewen Marlies (Combinatie Jeugdzorg) en Juul (jongerenbestuur JWB) een 4 tal ervaringsdeskundigen. De vragen die worden behandeld in dit gesprek zijn:

  • Wat is ervaringsdeskundigheid?
  • Wat doet een ervaringsdeskundige juist wel en juist niet!?
  • Welke opleiding heeft een ervaringsdeskundige nodig?
  • Wat is het verschil tussen een ervaringsdeskundige en een hulpverlener?

Enkele opmerkingen uit de zaal op de vraag: Wat is ervaringsdeskundigheid volgens jullie:

Jongere: “Ik weet totaal niet wat ervaringsdeskundigheid is”.

Volwassene: “Ervaringsdeskundigheid is het inzetten van jou ervaring om anderen verder te helpen”.

In een mooi gesprek worden de verschillen duidelijk tussen een hulpverlener en een ervaringsdeskundige:

Eén van de ervaringsdeskundige uit het panel:

“Jongeren móéten bij mij niks, bij mij mág alles. Omdat ik geen druk leg op jongeren kom ik op een hele andere manier met ze in gesprek”!

Eén van de andere ervaringsdeskundige:

“Ook met mijn ervaringskennis kan ik zonder een opleiding betekenisvol zijn voor andere jongeren of beleidsmedewerkers, ik kan ze inzicht geven in het leven van een jeugdzorgjongere. Hiermee kan ik ook op beleidsniveau mijn ervaringskennis inzetten”!

Na een korte pauze is het tijd voor deel 2 van de avond: De ideale ervaringsdeskundige. In een kort gesprek gaan de jongere in 3 groepen uitéén om antwoord te geven op de vraag: Hoe is en wat doet volgens jou de ideale ervaringsdeskundige.

Zie hieronder het resultaat van deze 3 werkgroepen.

De ideale ervaringsdeskundige 1

De Ideale ervaringsdeskundige 2

De Ideale ervaringsdeskundige 3