Op de landelijke dag van het JWB begonnen we met een debat over jeugdhulpstellingen. Er was een jury aanwezig en er werd verteld dat er 10 plekken waren voor het Nationaal Jeugddebat verkiezingseditie 2017.
Een van de stellingen ging over 18+ en de jeugdhulp verlaten. Mijn argument daarop was dat eenzaamheid een grote rol speelde, en een sociaal vangnet heel belangrijk is wanneer je de jeugdhulp verlaat. Ik had het totaal niet verwacht, maar toen de jury de namen opnoemde van de deelnemers die hadden ‘ gewonnen’ werd mijn naam ook genoemd!

Als je meewilt doen aan het debat heb je natuurlijk wel zo de voorbereidingen nodig over hoe je moet argumenteren/debatteren. We hadden daarvoor een trainingsweekend en nog een voorbereiding dag om de puntjes op de i te zetten voor de stellingen die wij hadden bedacht.
In totaal deden er 150 deelnemers mee aan het Nationaal jeugddebat vanuit het hele land. We werden verdeeld in fracties, ik zat in de ‘gele‘ fractie. Ons onderwerp was Jongeren en gezondheid. De stellingen die wij hadden bedacht waren;

• Scholen moeten gezond voedsel stimuleren door nog alleen gezond voedsel te verkopen.
• Jongeren moeten meer weten over donorschap zodat hen beslissing makkelijker wordt.
• Jongeren lijden aan teveel schoolstress
• Gebouwen (scholen, overheidsgebouwen etc.) moeten toegankelijker worden voor alle lichamelijk beperkte jongeren.
De andere fracties hadden als onderwerp; onderwijs, politiek en veiligheid. Zij hadden ook hele goede stellingen.

Tevens werden er rollen aangewezen aan alle kandidaten. Je hebt de rol presentator, zij leidden het debat in. Dan zijn er de woordvoerders, zij spreken namens de hele fractie voor de interruptiemicrofoon. Daarnaast heb je de analisten en de secretarissen. De analisten schrijven argumenten voor de woordvoerders op, en de secretarissen sorteren de argumenten. Zelf was ik analist, en daar was ik super blij mee. Ik verzon argumenten/tegen argumenten voor de ministers.

En toen was het 6 maart! De grote dag, want wij gingen met 150 jongeren de 2e kamer voor een dag overnemen. We kwamen aan op Den Haag centraal en liepen naar het overheidsgebouw, waaronder de 2e kamer! Eerst moesten we door scanpoortjes en werden alle spullen gecontroleerd. Daarna kregen we een shirt van de kleur van onze fractie en kon de dag echt beginnen!
Voordat de geplande debatten begonnen, hadden we eerst een open debat met staatssecretaris van Rijn. Het onderwerp ging over hoe we jongeren meer konden interesseren over de politiek. Ik mocht het open debat aftrappen. Ik was toch wel wat zenuwachtig, maar nadat ik een woord had gezegd vielen alle zenuwen van mij af. Mijn argument voor staatsecretaris van Rijn was’ Al er gastlessen op middelbare – en mbo scholen worden gegeven op een speelse, leuke en creatieve manier raken jongeren denk ik eerder geïnteresseerd in de politiek.’
Staatssecretaris van Rijn heeft daarna een toezegging gedaan om de eerste gastles te gaan geven. Dat gaf mij een overweldigend gevoel.

Hierna kwamen alle geplande debatten, en alles liep heel voorspoedig en alle jongeren overtroffen zichzelf en de ministers ( waaronder ik dat gevoel ook had) . Om in een zetel in de in de 2e kamer te zitten, ik had nooit verwacht dat dat mij zou overkomen. Wat ben ik blij dat ik deze kans heb gekregen. We sloten de dag af met een borrel en ik ging met een voldaan/geweldig gevoel weer terug naar huis.

Wat hebben ik en mijn fractie bereikt? Dat we in gesprek gaan met de PVV over onze stellingen. Het gesprek moet nog gepland worden. Super vet!

Noortje Beukeboom