De impact van de COVID-19-pandemie en bijbehorende maatregelen werd wereldwijd gevoeld, en Nederland vormde daarop geen uitzondering. Juist jongeren die al betrokken waren bij jeugdhulp ervoeren deze impact intensiever. Daarom startte het Jeugdwelzijnsberaad (JWB) een onderzoek om via een korte vragenlijst inzicht te krijgen in hoe deze maatregelen het dagelijks leven van jongeren uit de jeugdhulp beïnvloedden.

Op woensdag 17 juni 2020 presenteerde het jongerenbestuur de resultaten van dit onderzoek. Hieronder vind je de poster met een samenvatting van deze bevindingen.