Wie zijn we en wat doen we?

Welkom bij het JWB, dé hotspot voor jongerenraden uit de jeugdhulp! Hier draait alles om het delen van ervaringen, het bespreken van knelpunten en het smeden van plannen om de jeugdzorg in Nederland te verbeteren. En dat doen we niet zomaar, nee, we pakken het groots aan!

Jaarlijks organiseren we niet één, maar twee bijeenkomsten in de regio’s Zuid, West en Oost. Maar wacht, er is meer! Voor de coaches van de jongerenraden zijn er ook speciale sessies gepland, zodat zij kunnen sparren, leren en groeien in hun rol.

Het hoogtepunt? Dat is onze jaarlijkse landelijke dag, waar we allemaal samenkomen. Politici, bestuurders en beleidsmakers worden uitgenodigd om te luisteren naar wat wij te zeggen hebben. Want hier bij het JWB spreken we uit eigen ervaring, we weten wat er speelt en we hebben ideeën die gehoord moeten worden.

Op onze bijeenkomsten worden de thema’s besproken die ons dagelijks bezighouden. En het mooie is, elke keer weer op een nieuwe locatie. Zo blijven we verrassend en fris, en komen we op plekken waar we anders misschien niet zouden komen.

Dus kom erbij, laat je stem horen en draag bij aan de verandering die we willen zien in de jeugdzorg van Nederland. Samen staan we sterker en samen maken we een verschil!

De doelstelling van het JeugdWelzijnsBeraad is drieledig:

1. Bij het JWB staat de kracht van jongerenraden centraal. We willen jongeren(raden) helpen om samen te komen, ervaringen te delen en elkaar te inspireren. Ontdek hoe je als jongerenraad invloed kunt uitoefenen op belangrijke thema’s binnen je eigen organisatie.

2. Bij JWB is het onze missie om jongeren de vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om actief deel te nemen aan een jongerenraad. Door samen te komen en van elkaar te leren, willen we het plezier in participatie vergroten en het zelfvertrouwen van individuele jongeren versterken. We creëren een veilige omgeving waar jongeren zich kunnen ontwikkelen en kunnen groeien.

3. Bij het JWB helpen we jongeren om hun stem te laten horen bij de lokale en landelijke politiek. We verzamelen ervaringen van jongeren in de jeugdhulp en leren hen hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen, problemen kunnen oplossen en advies kunnen geven.