Meat Eat & Great!

Op woensdag 13 maart ’19 vond de bijeenkomst Meat Eat and Great plaats. Tijdens deze bijeenkomst zijn we met veel jongeren, begeleiders maar ook wethouders aanwezig in ontmoetingscentrum De Pul in Uden.

Dagvoorzitter Arnold Kassing heet iedereen welkom en neemt kort het programma voor deze avond met alle genodigden door. Doel van deze avond is het laten plaatsvinden van ontmoetingen tussen jongeren uit de jeugdhulp en wethouders jeugd!

Rapper Shaun Figaro introduceert dit thema aan de hand van een prachtig verhaal waarmee hij veel indruk maakt op de zaal. In het vervolg op dit prachtige verhaal kijken we naar een filmpje waarin ontmoetingen tussen jongeren en wethouders hebben plaatsgevonden in het kader van Jouw dag Mijn dag! 4 jongeren en wethouders hebben een dag in elkaars leven meegelopen om zo meer inzicht te krijgen in elkaars levens.

Aan de hand van 2 stellingen gaan we met elkaar in debat. Arnold leidt het debat en introduceert stelling 1: Kinderen moeten zoveel mogelijk thuis opgroeien

90% van de zaal is het eens met deze stelling. Enkele reacties uit de zaal:

“Jongere: Thuis is het fijn en veilig, ik ben dol op thuis”

“Wethouder: Als een kind dan toch uit huis wordt geplaatst, leg hem/haar dan uit wat de reden hiervan is!”

“Het is afhankelijk of de thuissituatie dit toelaat, als dit niet het geval is, is een andere plek om op te groeien soms een betere oplossing”

Stelling 2 luidt: Gemeenten beslissen wel over jeugdhulp, maar kennen de jeugd niet!

“Als wethouder praat ik wel degelijk met jongeren, ouders en hulpverleners, maar ik kan niet elke jongere individueel gaan bezoeken”

“Als jongere hoef ik de gemeente niet te kennen, als ik mijn been breek maak ik ook niet eerst een kennismakingsgesprek met de dokter! Betaal gewoon mijn zorg!”

Enkele tips uit de zaal op de vraag van een wethouder; Wat zouden wij moeten doen om jullie te leren kennen luiden:

“Laat ons mee participeren op een duurzame manier, van begin tot eind”
“Maak werkelijk kennis met mij, vraag mij wie ik echt ben!”
“Kom naar de jongerenraad, wij praten graag met jullie”

Na een korte pauze zijn er 5 thema tafels waarin er nader kennis kan worden gemaakt met elkaar en er verdieping wordt opgezocht over kernwaarden, ervaringsdeskundigheid, cliënttevredenheidsonderzoeken, jongerenraden en methodieken. Er ontstaan mooie gesprekken tussen jongeren en wethouders, ze ontmoeten elkaar!

De avond wordt plenair afgesloten met een korte samenvatting door rapper Shaun Figaro. Arnold sluit de bijeenkomst af en allen gaan we voldaan huiswaarts!

Deel op social media!

[/vc_column_text][us_sharing type=”solid” align=”center” counters=”hide” email=”1″ facebook=”1″ twitter=”1″ gplus=”1″ linkedin=”1″][/vc_column][/vc_row]