Op donderdag 25 januari vervulden leden van het jongerenbestuur van het JWB een bijzondere rol bij de nieuwjaarsbijeenkomst van Jeugdzorg Nederland en de Associatie voor Jeugd.

In de afgelopen periode sprak het JWB diverse malen met vertegenwoordigers van de Associatie voor Jeugd (waarbij bestuurders uit de jeugdhulp zijn aangesloten). Eind vorig jaar bezochten enkele bestuurders al een vergadering van het jongerenbestuur van het JWB enĀ deelden bestuurders het idee omĀ een manifest “de jongere is er altijd bij” op te stellen.

Dit manifest werd op 25 januari overhandigd aan de jongeren onder toeziend oog van Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Omdat de bestuurders het niet alleen bij woorden wilden laten, mochten de vertegenwoordigers ook 3 verbeterpunten voor de jeugdhulp in Nederland delen met de zaal. Bestuurders zullen zich in 2018 hard gaan maken voor deze thema’s om ook daadwerkelijk verandering tot stand te brengen.

Communicatie over Jeugdhulp na je 18e.

Niet iedere jongere is op zijn 18e al klaar om de zorg te verlaten. Er zijn jongeren die net dat beetje extra nodig hebben om ervoor te zorgen dat ze goed voorbereid de zorg kunnen verlaten met een minimale kans op terugval. Daarom vinden wij het als JWB belangrijk dat instellingen en andere organisaties stoppen met het verkondigen dat de hulp eindigt bij 18. Er is nu al een mogelijkheid op verlengde jeugdhulp. Twee dagen geleden maakte Minister de Jonge bekent dat hij bezig is met het verlengen van de pleegzorg tot 21 jaar. Dit zou voor alle jongeren in de jeugdhulp mogelijk moeten zijn.

Sociaal Netwerk

Wij van het JWB horen steeds meer voorbeelden van jongeren die tijdens het weekend bij een vriend of vriendin moeten slapen omdat hun woonplek dicht gaat. Het idee hierachter is het opbouwen van een sociaal netwerk van de jongere. Wat niet wordt gezien is dat jongeren hierdoor in een vervelende situatie terecht komen omdat ze moeten vragen of ze bij vrienden kunnen slapen wat vervolgens niet anders om kan. Jongeren voelen zich hierdoor onder druk gezet en het is al een aantal keer voorgekomen dat een jongere op straat heeft moeten overnachten. Wij willen jullie vragen om SAMEN met de jongere te kijken naar een goede manier om het netwerk op te bouwen. Een manier waar beide partijen achter kunnen staan!

Doorlopende Trajecten.

Helaas zijn er jongeren in de jeugdhulp van wie vast staat dat zij niet meer terug naar huis toe kunnen. Deze jongeren zitten bijvoorbeeld in de pleegzorg en moeten ieder jaar een stressvol moment mee maken. Voor deze jongeren moet ieder jaar namelijk de indicatie worden verlengd terwijl vast staat dat ze niet naar huis toe kunnen. De aanbevelingen van het JWB luiden als volgt: Minder korte trajecten want deze zorgen alleen maar voor onrust en veel wisselende gezichten, Minder verhuizingen van groep naar groep voor de jongeren en als laatste punt zorg voor indicaties die langer dan een jaar duren voor die jongeren die niet naar huis toe kunnen.

De drie punten werden goed ontvangen door de zaal. De komende periode zal de samenwerking met de Associatie voor Jeugd verder vorm krijgen.