Kinderen en jongeren voelen zich niet gehoord bij de beslissingen die over hen worden genomen rondom de coronamaatregelen. Dat vinden zij onrechtvaardig. Kinderen, jongeren en jongerenorganisaties delen in een statement hoe de maatregelen hun leven veranderen en waar zij zich zorgen over maken. Ook geven zij adviezen aan iedereen die met jeugd te maken heeft.

De coronamaatregelen kunnen heftig zijn voor kinderen en jongeren, bijvoorbeeld als scholen dichtgaan, of als ze niet meer kunnen sporten. Veel jongeren maken zich zorgen, over onder andere hun studie, geld, contact met anderen en gezondheid. Door dit uit te leggen en begrip te vragen, willen zij ervoor zorgen dat ze meer mogen meepraten en meebeslissen. Bijvoorbeeld over mondkapjesplicht op scholen of bezoekregels in jeugdhulpinstellingen.

Duidelijkere informatie

Ook willen kinderen en jongeren duidelijker worden geïnformeerd. Zodat ze het nut inzien van maatregelen, en ze zich er daardoor beter aan houden. Of kunnen meedenken over wat wél kan. En als jongeren een fout maken, dan is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan, in plaats van met de vinger te wijzen. Zo adviseert een jongere: “Praat met jongeren op het niveau van jongeren, dat ze ook gebruiken om anderen te bereiken. Via Instagram, Facebook, een algemeen WhatsApp- nummer waarmee een raadslid een gesprek kan voeren met jongeren over corona.”

Positieve invloed

De coronatijd heeft ook positieve invloed. Zo hebben kinderen en jongeren meer tijd voor familie, zijn ze geduldiger en houden ze meer rekening met anderen. Ze proberen niet te veel over corona na te denken, laten het over zich heen komen en wennen eraan om weinig fysieke contacten te hebben.

Het JeugdWelzijnsBeraad vindt het belangrijk dat dit statement met zoveel mogelijk mensen wordt gedeeld en zet zich in om inspraak voor kinderen en jongeren in coronatijd te verbeteren. Wij doen dat door online sessies met jongeren uit de jeugdhulp te organiseren, participatie op afstand te faciliteren en samen te werken met andere partijen binnen Generation Youthcare (ExpEx, JongWijs, NJR hoofdzaken).

Lees hier het statement. De afbeelding bij dit artikel is van voor de corona crisis.

Het statement is gemaakt door kinderen en jongeren via de samenwerkende organisaties Save the Children, JongWijs, Jeugdwelzijnsberaad, ExpEx, Het Kinderrechtencollectief, De Kindertelefoon, de NJR, MIND, Stichting Alexander, Samah, het LAKS , JongPIT, Kenniscentrum LVB en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.