De regiobijeenkomst van JWB oost had een wel heel speciaal tintje omdat het samenviel met het 15-jarige bestaan van de jongerenraad van Entre. Met mooie foto’s en succesverhalen werd duidelijk hoeveel de jongerenraad van Entrea heeft gedaan en bereikt de afgelopen jaren. Aan het eind van deze terugblik werd aan Entrea de schatkist voor jongerenraden overhandigd. In de schatkist zitten allerlei hulpmiddelen voor de jongerenraad.
Het tweede deel van de avond stond in het teken van het Lagerhuisdebat. Na een korte uitleg over de regels kwam het debat op gang aan de hand van drie stellingen. De eerste stelling was ‘huiswerkuur of kamertijd zijn niet meer van deze tijd, jongeren mogen de regels zelf bepalen’. Er werden veel argumenten gegeven, zowel voor als tegen. De belangrijkste punten voor waren dat kamertijd een sterke structuur geeft aan je dag en hoort bij het wonen op een groep, echter, voor sommige jongeren is dit minder nodig of werkt het juist averechts. Kortom er zijn zeker positieve kanten, maar het is goed om te kijken of dit individueel kan worden ingevuld. Een uur tot rust komen kan op veel verschillende manieren gebeuren (bijv. buiten wandelen) en er zou per jongere en per leeftijd gekeken kunnen worden naar oplossingen die voor de specifieke jongere werken.
De tweede stelling was ‘als je jeugdhulp verlaat en op jezelf gaat wonen moet het altijd mogelijk zijn om terug bij jeugdzorg aan te kloppen’. Bijna alle jongeren waren het eens met deze stelling. Voor veel mensen die de zorg verlaten valt het zelfstandig wonen toch zwaarder dan verwacht. Voor vertrek moet iedere jongere geholpen worden met het opbouwen van een eigen sociaal netwerk. Begeleiding hoort daar soms ook bij zoals een jongere zegt: “Je begeleiders en hulpverleners van de groep hebben ook een plekje in je hart, het zijn immers de mensen die je voor lange tijd elke dag hebt gezien en jou hebben geholpen”. Jongeren willen graag bij hun vertrouwde hulpverlener kunnen aankloppen als het nodig is dan hoef je niet opnieuw je verhaal te doen en kun je direct geholpen worden.
De derde stelling was ‘steeds meer groepen worden gesloten, dat is een goede zaak’. De bestuurder van Entrea is het met deze stelling eens: “Elk kind verdient in een situatie te wonen die zoveel mogelijk op thuis lijkt. Het liefst in het eigen gezin, maar als dat niet gaat zijn pleeggezinnen of gezinshuizen ook een goede optie. Wonen in een groep zou een laatste optie moeten zijn”. Veel jongeren zijn hier fel tegen. Voor een aantal van hen is een groep juist de meest passende leefvorm en door het sluiten van groepen kunnen zij niet langer in de omgeving wonen waar familie en vrienden ook zijn. Veel groepen worden gesloten vanwege de financiën en daar zijn jongeren de dupe van. Je hebt als jongeren dan te maken met te grote groepen, lange wachttijden en jongeren op een groep die niet bij elkaar passen en problematiek bij elkaar versterken. Jongeren vragen hier aandacht voor!
Als vanouds is het debat afgesloten met drie winnaars. Complimenten voor alle jongeren, professionals en vooral de jongerenraad van Entrea en de coaches Henk en Petra.