Jongeren willen dat er beter naar hen geluisterd wordt. En ze willen weten wat er met hun mening wordt gedaan. Tijdens de Jongerenlobby lieten vijftig jongeren van vijftien verschillende jongerenorganisaties, waaronder het JeugdWelzijnsBeraad horen wat er volgens hen moet gebeuren om de invloed van kinderen en jongeren te vergroten in de Tweede Kamer en daarbuiten. Vandaag presenteert de Kinderombudsman samen met de jongerenorganisaties de belangrijkste uitkomsten.

Op de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind heeft de Kinderombudsman de jongerenorganisaties van Nederland en de Tweede Kamer samengebracht. De jongeren presenteerden hun ideeën over de invloed van kinderen en maakten samen met Tweede Kamerleden plannen hoe hun invloed in Den Haag vergroot kan worden.

Luister naar ons en koppel terug
De jongeren willen dat er beter naar hen geluisterd wordt. En ze willen horen wat er met hun mening wordt gedaan. ‘Ze zijn aan het afvinken. Naar jongeren geluisterd: check. En daarna hoor je er nooit meer iets van terug’, aldus een jongere. De jongeren vinden het belangrijk om terugkoppeling te krijgen, ook als er anders wordt besloten dan zij hebben geadviseerd.

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer herkent wat de jongeren zeggen: ‘In de praktijk zie ik dat er vooral over kinderen en jongeren wordt gesproken en niet met ze. Of dat hun stem alleen voor de bühne wordt gebruikt. Als Kinderombudsvrouw zie ik dit als een van mijn belangrijkste taken: hoe zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren echt mee kunnen praten en mee kunnen beslissen over de zaken die voor hen belangrijk zijn?’

Van verplichte raadpleging tot buddyproject
Samen met Kamerleden Rens Raemakers (D66), Martin Wörsdörfer (VVD), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) en Lisa Westerveld (GroenLinks) hebben de jongeren plannen gemaakt hoe hun stem beter gehoord kan worden in de Tweede Kamer. Een van de plannen is dat het verplicht moet worden om jongeren te raadplegen bij alle besluiten die kinderen en jongeren raken. Een ander plan is een online platform voor jongerenorganisaties waarin ze contact met elkaar en met Kamerleden kunnen onderhouden. Met een buddyproject moeten Tweede Kamerleden worden gekoppeld aan een jongere. En er moet een jaarlijkse vergadering in de Tweede Kamer komen met afvaardigingen van jongerenorganisaties.

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer hoopt dat de plannen Kamerleden en ook anderen inspireren om samen met de jongerenorganisaties aan de slag gaan om de invloed van kinderen en jongeren te vergroten: ‘In Den Haag worden elke dag beslissingen genomen die gaan over de levens van kinderen en jongeren. Hun stem is hierbij onmisbaar.’

Jongerenlobby
De Jongerenlobby vond plaats in Den Haag op 20 november 2017, de Internationale Dag voor de Rechten van het kind. De jongeren van de vijftien landelijke organisaties komen op voor de belangen en rechten van kinderen en jongeren in Nederland, van kinderen die met jeugdhulp te maken hebben tot kinderen van gescheiden ouders.

Bron: kinderombudsman.nl