Regiobijeenkomst JWB West Jeugdformaat.

Op 6 maart werd de eerste regiobijeenkomst van dit jaar georganiseerd door Jeugdformaat.

Aanwezig waren de jongerenraden van Cardea, Enver, Parlan en Jeugdformaat

Deze bijeenkomst stond in teken van Sociale verslavingen, Dakloos worden rond je 18e en de samenwerking tussen gemeente en jongerenraden. In drie korte maar krachtige workshoprondes werden deze onderwerpen besproken met de aanwezige jongeren.

De workshop sociale verslavingen bestond uit een memory spel. Het doel van de workshop was het laten inzien wat een sociale verslaving is en wat de meest voorkomende zijn op dit moment. Zo waren er meerdere kaarten binnen het spel die gerelateerd waren aan lachgas. Voor veel jongeren en begeleiders was dit een eye-opener omdat zij nog niet goed op de hoogte waren van dit nieuwe middel. Verder kwamen ook dure kleding, schoenen en make-up aanbod. Allemaal dingen die je onder druk van je sociale netwerk kan gaan kopen/gebruiken om erbij te horen.

Dakloos worden rond je 18e kan iedereen overkomen. Tijdens de workshop die hierover ging zijn jongeren met elkaar in gesprek gegaan aan de hand van een aantal stappen. Zij hebben het eerst gehad over hoe het nou kan gebeuren dat je als jongeren dakloos raakt. Daarna zijn ze verder gegaan op hoe dit voorkomen zou kunnen worden en wat er eventueel in het beleid zou moeten veranderen.

De laatste workshop ging over de samenwerking tussen gemeente en jongerenraden. Het was bijzonder prettig om te horen dat de aanwezige raden allemaal aangaven dat zij een lijntje hebben met iemand binnen de gemeente en dat zij regelmatig met elkaar optrekken. Zo gaf de raad van jeugdformaat aan dat zij een aantal keer per jaar samen komen met de gemeente en nog een aantal andere organisaties om op de hoogte te blijven van de problemen die er spelen. Natuurlijk worden tijdens deze bijeenkomsten ook de goede dingen besproken zodat je met elkaar kunt zien welke vorderingen je maakt. De jongeren gaven vooral aan dat het belangrijk is voor hun om als gelijkwaardige partner behandeld te worden. Geen stukken meer in Jip en Janneke taal maar gewoon in de oorspronkelijke taal waarin het stuk is opgesteld.  Verder gaven de jongeren aan dat zij het belangrijk vinden om vanaf het begin betrokken te worden bij een project.

Alles bij elkaar was het een geslaagde avond met een grote opkomst. Onze dank gaat dan ook naar de jongerenraad en begeleiders van jeugdformaat voor het organiseren van deze Regiobijeenkomst.