Woensdag 7 maart 2018 was de regiobijeenkomst van het Jeugdwelzijnsberaad West bij Cardea in Leiden. De jongerenraad van Cardea, Jeugdformaat, 2 raden van Enver (voorheen TriviumLindenhof en Stek), Parlan, Horizon waren van de partij. Ook Curium en CJG Lisse waren te gast. Na eerst het filmpje van het dossierspel en wat nieuws uit het jongerenbestuur te hebben gedeeld, kreeg de jongerenraad van Cardea de jongerenraad schatkist aangeboden. De schatkist is gevuld met verschillende middelen die de jongerenraden kunnen gebruiken bij hun werk, bijvoorbeeld het dossierspel en de ideale hulpverlener. Na de opening was het tijd voor drie workshops.

Teambuilding

Deze workshop stond in het teken van samenwerking in de jongerenraad. Hoe kun je als team goed samenwerken en wat voor oefeningen of spelletjes kun je doen om dit te versterken. Een leuke oefenopdracht was een zo hoog mogelijke toren te bouwen met spekkies en spaghetti, zonder te praten.  Deze training liet zien dat er heel veel verschillende leuke manieren zijn om beter te leren samenwerken, zonder het gevoel te hebben dat je aan het werk bent.

De ideale buddy

Tijdens de workshop De ideale buddy werd gezocht naar de eigenschappen die iemand maken tot een goede buddy, eerst aan de hand van twee stellingen. De eerste stelling was: ‘iedereen kan een buddy kan’. Jongeren denken dat in principe iedereen een buddy kan worden, maar daarvoor moet je wel bepaalde skills leren. Iedereen kan een maatje zijn, maar om echt te helpen moet je wat meer ervaring en kennis hebben. De tweede stelling was: ‘een buddy overlegt alles met de hulpverlener’. Hier was iedereen het direct mee oneens. Sommige dingen mag de buddy niet voor zichzelf houden, namelijk wanneer de jongere een gevaar kan zijn voor zichzelf, de buddy of iemand anders. Het blijft wel een dilemma om te bepalen wanneer je wel of niet bijv. met een groepsleiding iets bespreekt als buddy. Sommige jongeren vinden dat dit aan het begin van het buddy traject overlegd of vastgesteld moet worden, andere vinden dat het pas ter sprake moet komen op het moment dat er aanleiding is om naar de groepsleiding te stappen.

Het tweede onderdeel van de workshop was het ontwerpen van de ideale buddy. Jongeren mochten de eigenschappen van de ideale buddy bepalen. Belangrijke eigenschappen zijn: begripvol, humor en vertrouwen. Tijdens het bespreken van deze eigenschappen ontdekte de groep dat zij allemaal de klik tussen de buddy en jongere vergeten waren. Een klik hebben is het allerbelangrijkste, zonder klik kom je nergens als het gaat om buddy zijn.

Achter de Schermen bij de jongerenraad

Bij deze workshop ging het om hoe bij de verschillende organisaties de jongerenraad te werk gaat.  De eerste vraag was: ‘als er een conflict is tussen twee jongeren in de raad waardoor zij niet meer samen kunnen werken, wie neemt het voortouw in het zoeken naar een oplossing, de jongeren of de coach? De groep was het er over eens dat de jongeren in de raad volwassen genoeg moeten zijn om het conflict zelf op te kunnen lossen, maar dat de coach daar zeker een begeleidende rol in kan spelen. De tweede vraag was: ‘wie bepaalt naar welke bijeenkomsten en congressen de raad gaat?’ De meningen verschilden behoorlijk tussen de deelnemers. Bij de ene groep was er minimale communicatie vanuit de coach over bijeenkomsten waar de raad heen zou kunnen gaan, terwijl de andere raad jongeren zelf de mail beheren waar de uitnodigingen op binnen komen en zelf beslissen naar welke bijeenkomsten en congressen zij gaan. De derde vraag was ‘hoe wordt de bijeenkomst georganiseerd?’ Punten die hierbij genoemd werden was dat het jaarplan bepaalt wat er op de agenda komt en dat verschillende groepen problemen hadden met jongeren die niet gemotiveerd zijn en zonder zich af te melden niet naar vergaderingen komen. Een oplossing die  hiervoor werd aangedragen was om regels op te stellen over onder andere aanwezigheid, afmelden en actieve deelname. Als een jongere de regels een aantal keer niet naleeft, dan kan hij of zij  niet langer lid zijn van de raad. Om problemen binnen de jongerenraad te achterhalen maken sommige groepen gebruik van 1-op-1 evaluaties met de coach. De coach werd door alle aanwezigen genoemd als de belangrijkste persoon voor een goede jongerenraad. Als de coach niet het vertrouwen heeft van de groep dan functioneert het geheel niet meer.