Op 8 mei stuurde de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) een openbare brief aan alle bewoners van Nederland. Jongeren met problemen en psychisch kwetsbare mensen dreigen de dupe te worden van de grote tekorten in de jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg (ggz), aldus de VNG. Ook dreigen volgens de gemeenten bezuinigingen op tal van voorzieningen, langere wachtlijsten en toenemende overlast.

De gemeenten zetten het conflict met de rijksoverheid over de zorgkosten op scherp door in de brief te dreigen de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg en ggz terug te leggen bij het Rijk.

Het JWB reageerde op de brief wat heeft geleid tot een heldere publicatie in de Telegraaf.