JWB Oost online – In deze bijzondere tijd is het voor het JeugdWelzijnsBeraad belangrijk om in contact te blijven met haar leden. Waar het normaal de fysieke regiobijeenkomsten zijn waar jongeren elkaar ontmoeten is het vandaag wederom een online meeting waar de jongeren met elkaar in gesprek gaan. Vandaag is het de beurt aan één van de grootste regio’s binnen het JWB: Regio oost. Bij binnenkomst worden er op de landkaart vele hartjes geplaatst, op deze manier kunnen de deelnemers van elkaar zien waar zij vandaan komen.

Joelle (Lid van het jongerenbestuur) legt uit wat het JWB is en doet. Zo vertelt ze dat het jongerenbestuur regelmatig bij elkaar komt om het te hebben over verschillende beleidsvragen, gaan ze in gesprek met o.a. de kinderombudsvrouw en ministers en werken ze in verschillende werkgroepen aan projecten.

18.14.21.16
Aan de hand van een aantal unieke getallen welke de jongeren zelf opschrijven met pen op papier en via het beeld met elkaar delen wordt er in subgroepen kennis gemaakt met elkaar. Elk getal heeft zijn betekenis. Zo is er een jongere die 18.16.21.14 als getallen heeft gekozen. Al snel blijkt dat het getal 18 voor de leeftijd staat en het getal 16 staat voor de leeftijd waarop deze jongere uit huis is gegaan.

Rondje langs de raden
Zoals gebruikelijk starten we de online meeting met een rondje langs de raden. Dat de jongerenraden uit Oost niet stil hebben gezeten de afgelopen blijkt al snel uit de vele enthousiaste verhalen welke worden gedeeld.

Jarabee: De jongerenraad van Jarabee heeft via Skype online bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten hebben de jongeren het gehad over het corona virus en de maatregelen en stonden zij ook stil bij de beleidsvraag: Hoe ontvang je bezoek op de groep? Eén van de jongeren doet mee met het Nationaal Jeugd Debat van het NJR, ze vertelt dat via online bijeenkomsten het jaarlijkse NJD wordt voorbereid. Ook is de jongerenraad i.s.m. stichting Alexander gestart met het project JOAT (Jongeren Advies Team). Hierin gaan jongeren zelf andere jongeren interviewen op zelf gekozen thema’s rondom het corona virus. Daarnaast heeft één van de jongeren een fantastische column geschreven over hoe het voor jongeren op de groep is in deze corona tijd!

Pactum: De jongerenraad van Pactum heeft via zoom contact met elkaar onderhouden. Er is gesproken over de overdracht op de groepen en de jongerenraad heeft na aanleiding van de corona maatregelen een poster ontwikkeld voor begeleiders hoe zij jongeren op een prettige manier kunnen ondersteunen in deze bijzondere tijd.

Pluryn: De jongerenraad van Eefde (Intermetzo Pluryn) heeft de afgelopen maanden stil gestaan bij de invloed van het corona virus op de dagbesteding van de jongeren. Ook zijn ze bezig geweest rondom het thema één vast gezicht op de groep.

Trias: De jongerenraad van Trias Jeugdhulp uit Zwolle heeft afgelopen maanden niet veel contact met elkaar gehad door alle corona maatregelen. Wel hebben de jongeren in januari het dossierspel gespeeld met beleidsmakers en wethouders van het RSJ. Op een actieve en leuke manier is er veel informatie met elkaar gedeeld.

Entrea: De jongerenraad van Entrea heeft een onderzoekje gedaan bij een aantal residentiële groepen wat de jongeren merken van de corona maatregelen. Vragen die centraal stonden in dit onderzoek waren hoe de jongeren zich voelden en welke impact de corona tijd op de jongeren heeft. Ook heeft de raad deelgenomen aan het onderzoek Zo Thuis Mogelijk, doel van dit onderzoek is dat jongeren minder verhuizen en meer op 1 plek kunnen blijven.

Planten, pyjama’s, schoenen en tandpasta
Alleen praten over hetgeen we meemaken en stilzitten zit niet in het aard van ons (JWB)beestje. Tijdens de reguliere bijeenkomsten worden verschillende activiteiten aangeboden, zo ook vanavond. Dat veel jongeren een heuse thuisbingo wel zagen zitten bleek al snel na de uitleg. In mum van tijd hebben alle jongeren items uit hun huis verzameld. Van planten tot pyjama’s, van schoenen tot tandpasta; het woord bingo wordt dan ook in mum van tijd door iedereen geroepen! Een bingo zonder prijzen is geen bingo; alle jongeren krijgen een Tony Chocolony reep toegestuurd!

De impact van corona op de jeugdhulp
We merken allemaal dat de corona crisis en de daarbij horende maatregelen van het RIVM en het kabinet veel invloed hebben op ons dagelijks leven. Dat deze maatregelen nog veel meer invloed hebben op het leven van jongeren in de jeugdhulp is helaas iets dat ook tijdens de bijeenkomst van vanavond blijkt. In de subgroepen bespreken we met elkaar wat er goed gaat in de jeugdhulp in deze corona tijd, wat er niet goed gaat en hoe datgeen wat niet goed gaat opgelost kan worden. Elke groep krijgt een poster mee welke ingevuld kan worden.

Continuïteit jeugdhulpverlening en eenduidig beleid
In de gezamenlijke terugkoppeling worden de uitkomsten van de werkgroepen besproken. Dat de jongeren een goed beeld hebben van datgeen wat goed en niet goed gaat blijkt al snel door de volle posters die gepresenteerd worden. Opvallend zijn de oplossingen die jongeren formuleren voor datgeen wat niet goed gaat. Een duidelijke oproep aan de jeugdhulpaanbieders: Ga met jongeren in gesprek en betrek ze vanaf het begin bij het maken van het beleid!

Evaluatie & Poll
Aan het eind van de bijeenkomst wordt door middel van een poll aan de jongeren gevraagd wat zij van deze avond vonden. Alle jongeren vonden de actieve werkvormen en opdrachten erg leuk en kijken uit naar een volgende (online) bijeenkomst!