JWB Oost – 22 mei 2019 – Thema: De Gouden kooi van jeugdzorg!

Op woensdag 22 mei 2019 heeft de Jongerenraad van Trias jeugdhulp uit Zwolle een JWB regiobijeenkomst georganiseerd. Als thema hebben de jongeren gekozen voor: De gouden kooi van jeugdzorg. In de jeugdhulp wordt alles voor je geregeld, er is altijd een vangnet, veel jongeren zijn gehospitaliseerd en staan ver van de maatschappij.

Nadat Dominic en Alex alle jongerenraden welkom hebben geheten bij Trias en het thema hadden uitgelegd hebben we gezamenlijk kennismakingsbingo gespeeld! Kort met elkaar kennis maken aan de hand van een bingo spel! Na deze leuke en actieve kennismaking leidde Dominic een kort rondje langs alle aanwezige jongerenraden gedaan; waar zijn ze mee bezig?

Zo zijn de jongeren van Trias bezig geweest met het organiseren van de jwb bijeenkomst & het programma young impact i.s.m. het NJR. De Jongerenraad van Pactum is dit jaar de feestcommissie van de landelijke dag, samen met de coördinator hebben ze een thema en bijpassende stellingen bedacht voor de landelijke dag van het JeugdWelzijnsBeraad.

In de pauze was er tijd voor een lekker hapje eten en een informeel gesprek. Vele jongeren hebben leuke gesprekken met elkaar gevoerd en genoten van het lekkere zonnetje!

Voor deel 2 van deze bijeenkomst waren er 5 stellingen met 5 bijpassende werkvormen voorbereid.

Hieronder de stellingen:

 1. Wanneer je in een jeugdzorginstelling woont hoor je niet meer bij je familie.
 2. Op school en op het werk wordt er anders naar je gekeken omdat je in jeugdzorg woont
 3. Binnen jeugdzorg kan je geen kind zijn!
 4. In de jeugdzorg is er geen tijd en ruimte om te regelen wat jij nodig hebt. (Bijvoorbeeld: Sport, ontvangen van logees en een eigen contact regeling)
 5. Jeugdzorg moet meer inzetten op ambulante hulp om uithuisplaatsing te voorkomen.

Alle stellingen waren ingedeeld in 5 leuke verschillende werkvormen. De jongeren konden kiezen uit het overloop debat, de profiel poster, het elfje, het sportoverleg of het ronde tafel gesprek. In het eerste half uur werden er in elke werkvorm aan de hand van stelling en type werkvorm inhoud gediscussieerd over het onderwerp. In het laatste kwartier werd er  gewerkt van de gouden kooi van jeugdzorg naar gouden tips voor de jeugdzorg. Op vijf vragen hebben de jongeren gouden tips geformuleerd!

Hoe kan jeugdhulp jouw familie beter betrekken?

 1. Goede communicatie
 2. Een hulpverlener moet regelmatig met ouders in gesprek!
 3. Hulpverleners moeten ook naar de situatie van mijn ouders kijken! Niet alleen naar mijn situatie!
 4. Wanneer ik 18 word, moet er ook contact blijven met mijn ouders!
 5. Stel ouders gerust!

Hoe kunnen we het beeld (imago) dat mensen over jeugdhulp hebben verbeteren?

 1. Zie en behandel elkaar als gelijken!
 2. Door de persoon los te koppelen van de jeugdbescherming/jeugdzorg
 3. Wij jongeren zijn ambassadeur van jeugdzorg!
 4. Cursussen voor bedrijven, scholen, iedereen!
 5. Blijf in gesprek, blijf in debat!

Hoe kunnen we zorgen dat iedereen kind kan/mag zijn?

 1. Zorg dat jongeren van dezelfde leeftijden bij elkaar in groepen wonen, dit zodat jongeren van 12 niet hoeven op te boxen tegen jongeren van 17/18 jaar oud!
 2. Geef de juiste aandacht aan mij, stem dit af op mijn leeftijd!

Wat kan jeugdhulp doen om je meer thuis te laten voelen op de plek waar je woont?

 1. Verbeter het contact met ouders
 2. Zorg ervoor dat we meer leuke dingen kunnen doen, niet alleen met onze eigen groep, maar ook samen met andere groepen!
 3. Laat mij (jongere) mijn kamer inrichten zoals ik dat zelf wil!
 4. Zorg ervoor (dat ik net zoals thuis) vrienden/vriendinnen mag ontvangen en dat ze ook kunnen blijven slapen!
 5. Zorg ervoor dat er meer vaste gezichten komen in de jeugdhulpverlening, geen oproepkrachten!

Hoe kan uithuisplaatsing voorkomen worden?

 1. Zorg dat uithuisplaatsing altijd alleen tijdelijk is!
 2. Kijk meer naar de ouders, focus je niet alleen op de situatie en problematiek van de jongere!
 3. Luister goed naar de mening van de jongeren, er wordt nu te slecht naar mij geluisterd!
 4. Doe als hulpverlener geen beloftes die je niet waar kunt maken!
 5. Zorg ervoor dat ik kan switchen van ambulant hulpverlener, de klik met hem/haar is belangrijk voor zowel mijn ouders als mijzelf!

We sluiten plenair af in de grote zaal en delen onze gouden tips! We bedanken iedereen voor hun komst en inzet en sluiten deze inspirerende bijeenkomst af. Tot woensdag 5 juni!