JWB Oost

Thema: “Als je in een instelling woont, sta je ver af van de werkelijkheid”

Op woensdag 6 maart 2019 was de JWB regiobijeenkomst Oost. Met ruim 50 personen zijn we te gast bij De Hoenderloo Groep. We beginnen de bijeenkomst met de JWB huisfilm. Klik op de link om het filmpje te bekijken: https://vimeo.com/122555855?ref=tw-share Hierna geeft Bas het woord aan de jongerenraad van de Hoenderloo groep. Zij starten met een rondje langs de raden. In regio oost zijn de jongerenraden veel bezig rondom het thema drugsbeleid in de instelling, worden er workshops gevolgd vanuit het NJR Young Impact en geven jongeren advies aan de instellingen rondom de thema’s brandveiligheid, reorganisatie en bereikbaarheid.

De jongeren van de Hoenderloo groep introduceren het gekozen thema met een aantal voorbeelden:

“In de groep en op school heb je altijd te maken met probleemjongeren, er ontstaat een eigen cultuurtje”.
&
“Als ik op verlof ben gedraag ik mij anders dan op de instelling, tijdens mijn verlof scheld ik geen mensen uit”
&
“Toen ik op de groep ben komen wonen ben ik begonnen met roken, ik gebruik straattaal en functioneer onder mijn niveau. Thuis zou ik dit niet doen.. “

Veel jongeren ervaren dus verschillen in het leven op de groep en het leven in de maatschappij. Aan de hand van dit thema heeft de jongerenraad van de Hoenderloo groep 3 stellingen voorbereid:

Stelling 1: Wonen op een instelling is beter dan thuis wonen

Veel jongeren zijn het wel eens met deze stelling; binnen de instelling vinden ze ruimte om te werken aan hun problemen en is er ruimte om jezelf positief te ontwikkelen. Er is meer regelmaat op een instelling en er wordt meer structuur geboden. Echter is het begrip “thuis” voor sommige jongeren nog wel lastig; wanneer je je op een instelling thuis voelt, is dat dan ook je (T)huis?

Stelling 2: Op een instelling krijg je betere kansen dan thuis

De jongeren reageren massaal op deze stelling, enkele reacties uit de zaal:

Eens: Op de instelling ben ik sterk gegroeid op persoonlijk gebied, hier kreeg ik de kans om mijn trauma te verwerken. De instelling is een neutrale omgeving!

Oneens: Mijn toekomst is verpest omdat ik een jeugdzorgstempel heb gekregen en ik niet de kansen heb gekregen om een “normaal” leven te kunnen leiden.

Stelling 3: Op een instelling heb je meer kans om je te ontwikkelen.

De jongeren geven aan dat dit afhankelijk is van de soort ontwikkeling, op persoonlijk gebied vinden ze dat ze meer kansen krijgen, op het sociale gebied (opbouwen vriendengroep/netwerk) & school (behalen diploma) ervaren ze dat ze minder kansen krijgen.

De kans om je te ontwikkelen op deze verschillende gebieden is sterk afhankelijk van de thuissituatie waaruit de jongere komt, de regels die worden gehanteerd voor de jongeren, de tijd die zij krijgen om een ontwikkeling door te maken en de plaats waar zij verblijven. Helaas ervaren veel jongeren dat er door de bezuinigen weinig “persoonlijke” benadering is vanuit de groepsleiding om groei/ontwikkeling op persoonlijk en sociaal gebied te stimuleren.

Nadat er goed gediscussieerd is over deze stellingen is het tijd voor een hapje eten. Het eten is goed geregeld en tijdens de maaltijd ontstaan er mooie gesprekken tussen de jongeren. In het tweede gedeelte van de bijeenkomst gaan we in 6 groepen uit elkaar en bespreken we 4 thema’s. Uit deze thema’s zijn 10 adviezen gekomen welke de jongeren belangrijk vinden!

Thema 1: Als je ouder wordt, moet je buiten het terrein een opleiding volgen
Het volgen van een opleiding in combinatie met het verblijf op een jeugdzorg instelling is lastig. Veel jongeren geven aan dat ze geen passend onderwijs meer volgen. Enkele jongeren volgden in hun thuissituatie een VWO opleiding en zijn door hun uithuisplaatsing nu beland op het vmbo. De jongeren geven de volgende oplossingen aan:

1. De opleiding die ik volg, wil ik ook blijven volgen als ik uit huis wordt geplaatst. Mijn persoonlijke ontwikkeling mag mijn educatieve ontwikkeling niet in de weg staan!

2. Vanuit de groep moet ik meer gestimuleerd worden om mijn opleiding te volgen en mijn diploma te halen!

3. Net zoals de zorg, moet het onderwijs op maat zijn, pas het aanbod en niveau aan op het individu!

4. Jongeren moeten de kans krijgen om hun opleiding te kunnen volgen en af te ronden, ook als zij op een instelling verblijven!

Thema 2: Meer vrijheden oefenen door er meer op uit te gaan
Omgaan met vrijheden is voor veel jongeren niet vanzelfsprekend en eenvoudig. Als het op omgaan met vrijheden aankomt, hebben de jongeren de volgende adviezen:

5. Geef mij de ruimte om te leren omgaan met vrijheid! Hou hierbij rekening met mijn lichamelijk en mentale problemen!

6. Bereid mij goed voor op de werkelijkheid, het verschil tussen planeet jeugdhulp en planeet aarde is te groot!

Thema 3: Leren budgetteren
Hoe ga je om met geld? Ga je sparen voor je studie of geef je al je geld toch maar uit tijdens dat ene leuke feest? Het blijkt dat veel jongeren het lastig vinden om overzicht te houden op hun inkomsten en uitgaven. Het advies dat ze dan ook geven:

7. Geef mij meer voorlichting en vrijheid; Als ik beperkt geld krijg/heb is de overstap van 17 naar 18 jaar opeens veel te groot; Ik krijg dan opeens geld ter beschikking maar weet niet goed hoe ik daar mee om moet gaan.

Thema 4: Straffen/consequenties op de instelling leer je niets van
Soms doe je wel eens iets als jongere, expres of ongecontroleerd, dat door de ogen van de groepsleiding niet door de beugel kan en een straf of consequentie als gevolg heeft. Als het om straffen en consequenties gaat geven de jongeren het volgende advies:

8. Pak het probleem aan waaruit mijn gedrag ontstaat! Geen oppervlakte bestrijding!

9. Als een straf bij mij niet werkt, deel hem dan niet nog een keer uit; wat niet werkt laten vallen!

10. Laat mij eerst afkoelen voordat je een straf/consequentie oplegt, ga als ik ben afgekoeld in gesprek, en leg duidelijk uit waarom je mij een maatregel oplegt!

De bijeenkomst wordt plenair afgesloten waarbij we de uitkomsten uit de groepsdiscussies kort doornemen. We bedanken de jongerenraad van de Hoenderloo Groep voor de organisatie en gaan allen moe maar voldaan huiswaarts.