Het JeugdWelzijnsBeraad (JWB) heeft in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een jongerenvriendelijke versie gemaakt van de nieuwe zak- en kleedgeldregeling. Dit schema maakt duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe alles geregeld is volgens de Regeling Jeugdwet.

Wat is het stroomschema?

Het stroomschema is een makkelijk te begrijpen overzicht, gemaakt met eenvoudige woorden en duidelijke plaatjes. Het laat zien waar je recht op hebt als het om zak- en kleedgeld gaat binnen de jeugdhulp en wie je daarbij kan helpen.

Voor en door jongeren

Bij het maken van het schema hebben we jongeren gevraagd om mee te denken. Hun ideeën en tips waren heel belangrijk. Zo wisten we zeker dat het schema ook echt goed te begrijpen is voor jongeren. “Het is belangrijk dat jongeren weten waar ze recht op hebben. Dankzij hun hulp is het schema duidelijk en makkelijk te gebruiken,” aldus een jongerenbestuurslid.

Delen en verspreiden

We moedigen iedereen, en vooral de jongerenraden (onze leden), aan om het stroomschema te delen. Zo zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk jongeren goed geïnformeerd zijn over hun rechten en verantwoordelijkheden.

Meer informatie

Wil je meer weten over het stroomschema? Neem contact op met het JeugdWelzijnsBeraad via info@jeugdwelzijnsberaad.nl. We horen graag van je!

Over het JeugdWelzijnsBeraad

Het JeugdWelzijnsBeraad werkt voor de belangen van jongeren. We willen dat jongeren goed weten wat hun rechten zijn en wat ze kunnen doen. Met projecten zoals het nieuwe stroomschema voor zak- en kleedgeld willen we jongeren helpen om beter geïnformeerd te zijn.