Betrek kinderen en jongeren bij de plannen en de uitvoering van beleid in gemeenten. En zorg dat zij binnen de gemeente een vast aanspreekpunt hebben voor al hun hulpvragen. Dat schrijven Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en tien landelijke jongerenorganisaties in een gezamenlijke briefaan de nieuwe gemeenteraadsleden in Nederland.

‘Gemeenten hebben de afgelopen jaren steeds meer taken en verantwoordelijkheden gekregen in het jeugddomein. Of het nu gaat om jeugdhulp, armoedebestrijding, passend onderwijs of de aanpak van kindermishandeling. Zij spelen een cruciale rol in het leven van de kinderen en jongeren,’ aldus de Kinderombudsvrouw. Daarom heeft zij landelijke jongerenorganisaties gevraagd wat zij de nieuwe raadsleden willen meegeven. Deze organisaties staan voor honderdduizenden kinderen en jongeren in Nederland, van scholieren tot kinderen en jongeren die met jeugdhulp te maken hebben. De belangrijkste boodschap? Heb oog voor kinderen en jongeren en betrek hen bij jullie werk.

Samenwerken voor én met kinderen en jongeren

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer stelt dat er in gemeenten hard gewerkt wordt om kinderen en jongeren in kwetsbare situaties te helpen. Tegelijkertijd ziet ze dat problemen vaak geïsoleerd worden aangepakt: ‘Dit terwijl deze kinderen en jongeren vaak te maken hebben met een stapeling van problemen. Zo krijgen kinderen die in armoede leven vaker jeugdhulp dan andere kinderen. En kinderen die met jeugdhulp te maken hebben, kunnen dezelfde kinderen zijn die onder kindermishandeling lijden.’

Om kinderen en jongeren echt te helpen moet er volgens de Kinderombudsvrouw binnen de gemeente een samenhangende aanpak zijn die zich richt op alle gebieden in het leven van een kind: ‘In elke gemeente moet er een vast aanspreekpunt zijn voor kinderen en jongeren. Eén persoon die verantwoordelijk is voor alle hulp die een kind nodig heeft.’ Ze roept de nieuwe raadsleden op om de samenwerking te zoeken met alle partijen die betrokken zijn bij een kind. Het is noodzakelijk om kinderen en jongeren hierbij te betrekken: ‘Praat met ze over wat zij nodig hebben en breng hun boodschap over aan uw collega raadsleden, het college van burgemeester en wethouders en organisaties die met kinderen en jongeren werken.’

Jongerenorganisaties: betrek ons

Ook de jongerenorganisaties willen dat gemeenteraadsleden kinderen en jongeren betrekken bij hun werk. Zo roepen de jongeren van Speaking Minds op om het nieuwe gemeentelijke coalitieakkoord en het beleid in begrijpelijke taal op te schrijven. Kinderen en jongeren hebben het recht om mee te denken, maar dan moeten ze wel begrijpen wat er staat. Een positief jeugdbeleid is voor het NJR de belangrijkste boodschap voor de nieuwe raadsleden. Gemeenten moeten inzetten op zoveel mogelijk participatie van jongeren en de leefomgeving moet jeugdvriendelijk zijn.

Aandacht voor onderwijs, zorg en hulp

Scholierenorganisatie LAKS vraagt aandacht voor scholieren met een zorgvraag die thuiszitten omdat er geen passend onderwijs gevonden wordt. De landelijke jongerenorganisatie voor mbo-studenten, JOB, wil dat gemeenteraadsleden niet alleen praten met schoolbesturen van mbo-scholen of zich richten op hoger onderwijs, maar ook de mbo-studentenraden uit de regio raadplegen.

Het JeugdWelzijnsBeraad vindt dat elke jeugdhulpinstantie een jongerenraad moet hebben en geeft als gouden tip aan de raadsleden om dit op te nemen als inkoopeis. Ook Augeo Jongerentaskforce wil dat jongerenparticipatie een subsidievereiste wordt voor aanbieders van jeugdhulp. Het Jongerenpanel Zorg én Perspectief roept gemeenteraadsleden op om jongeren met een chronische aandoening goed in het vizier te houden. NJR Hoofdzaken vraagt de raadsleden om zich in te zetten voor jongeren met psychische problemen.

De jongerenambassadeurs van Exodus roepen gemeenten op om te zorgen dat lokale hulp en ondersteuning alert is op kinderen van arrestanten en gedetineerden en proactief ondersteuning bieden aan gezinnen. En de jongerenraad van het Vergeten Kind, the Unforgettables, vraagt aandacht voor de 7.000 kinderen die tijdelijk in een maatschappelijke of vrouwenopvang wonen. Ze willen dat gemeenten samen met VNG, Federatie Opvang en VWS landelijke kwaliteitsnormen opstellen voor de opvang, waarin het kind centraal staat.

Stem van kinderen en jongeren

De Kinderombudsvrouw hoopt dat de oproep van de jongerenorganisaties de nieuwe raadsleden op weg helpt om invulling te geven aan hun werk: ‘Gemeenteraadsleden zijn medeverantwoordelijk voor het beleid van gemeenten dat gaat over kinderen en jongeren. De stem van kinderen en jongeren mag en kan hierbij niet ontbreken.’

Bron: kinderombudsman.nl