Alone we can do so little, together we can do so much!

Een raar jaar vraagt om spectaculaire acties! Op 16 december organiseerde het JWB de allereerste online landelijke dag in haar geschiedenis. Na een wekenlange voorbereiding met het jongerenbestuur waarin onder andere truien werden ontworpen, het programma werd samengesteld en landelijke dag boxen werden gemaakt en verzonden volgde vlak voor de officiële start van de avond een try-out.

Grote vraag: hoe gaat dit uitpakken? Zijn jongeren niet video-bel moe? En het belangrijkste: kunnen we de verwachtingen die jongeren hebben van een JWB landelijke dag toch nog een beetje waarmaken?

Opening
Het is 19:00 uur. De online “ruimte” stroomt langzaam vol. Op de achtergrond klinkt kerstmuziek en bijna iedereen heeft de opgestuurde JWB trui aan :-). Noortje en Joelle heten iedereen welkom namens het jongerenbestuur. Achter sommige webcams zitten kleine groepjes jongeren, waardoor we in totaal met bijna 90 deelnemers online zijn. Via een mentimeter checken we welke raden er allemaal zijn.

Het jongerenbestuur start met een filmpje waarin ze allemaal een zin van het jaaroverzicht uitspreken.

Enkele hoogtepunten van 2020:
• Samenwerking met Expex, Jongwijsen NJR binnen Generation
Youthcare
• Presentatie bij de SER
• Lancering JWB corona poll resultaten
• Online regio en begeleidersbijeenkomsten
• Samenwerking LOC, AKJ, NJi en Associatie Jeugd

JWB partijprogramma
Noortje en Joelle geven het woord aan Romena en Lily. Zij zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het samenstellen van het JWB partijprogramma. Na input te hebben opgehaald bij alle jongerenraden tijdens de regiobijeenkomsten ligt er nu een concept programma dat in 2021 zal worden gelanceerd. De Kinderombudsvrouw krijgt vanavond een sneak preview. Twee punten worden besproken:
1. Zorg voor 1 centrale hulpverlener (aanspreekpersoon) en beperk wisselingen.
2. Iedere jongere heeft recht op toekomstperspectief, zorg voor een goed en haalbaar toekomstplan waar de jongere zich eigenaar van voelt en naartoe kan werken.

De Kinderombudsvrouw stelt zichzelf kort voor en legt de jongeren uit wat zij vanuit haar functie voor hen kan betekenen. Ze is heel benieuwd naar het complete partijprogramma. Via mentimeter leggen we 5 stellingen aan de aanwezige jongeren voor. De jongeren beantwoorden alle stellingen met een 5 punts schaal antwoord. In de stelling staat naast toekomstplan ook hvp (hulpverleningsplan), omdat verschillende aanbieders verschillende titels gebruiken.

Het valt op dat jongeren niet heel positief zijn over hun hvp/toekomstplan. Wel goed nieuws is dat het meerendeel van de jongeren het gevoel heeft dat ze inspraak hebben/mee mogen schrijven aan het eigen hvp/toekomstplan. Ook heeft de Kinderombudsvrouw nog een vraag aan de jongeren. Wat vind jij het grootste probleem binnen de jeugdhulp:
De reacties stromen binnen. Enkele speerpunten waar het JWB jongerenbestuur zeker mee verder gaat:
• “De enorme wachtlijsten. Ik ben nu een half jaar 18 en ik heb nog steeds geen duidelijkheid over waar ik ga wonen en op welke plek ik sta op de centrale wachtlijst van beschermd wonen”.
• “Het grootste probleem binnen de jeugdhulp is dat er veel wisselingen in groepsleiding zijn”
• “Mijn grootste probleem is dat ik niet binnen het plaatje pas. Sorry we kunnen je niet helpen”
• “Er wordt te weinig gekeken naar matches tussen jongeren en hulpverleners”

JWB Quiz
Na het serieuze gedeelte is het tijd voor de grote JWB quiz. Iedereen zit vol in het spel. De quiz die is samengesteld door Noortje en Saffira levert drie winnaars op. De jongerenraden van Sterk Huis en Cardea nemen de 3e en 2e prijs in ontvangst terwijl de jongerenraad van Entrea Lindenhout de hoofdprijs (een digitale escaperoom) in ontvangst neemt.

Afsluiting
Veel jongeren zijn zo enthousiast dat ze na afloop blijven hangen en elkaar fijne feestdagen wensen. Ook al was het online > samenzijn is fijn!