Maandagavond 20 november was het eindelijk zover: de Jongerenlobby. Op de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind bracht de Kinderombudsman de jongerenorganisaties van Nederland en de Tweede Kamer samen. Hoe kunnen jongeren meer invloed krijgen op wat er over hen besloten wordt? Die vraag stond centraal bij de Jongerenlobby.

Vijftig jongeren van vijftien verschillende organisaties lieten maandag horen wat er volgens hen moet gebeuren om de invloed van kinderen en jongeren te vergroten. In de Parlementszaal van Prodemos in Den Haag gaven ze een korte presentatie over hun organisatie en hun ideeën over invloed van jongeren. Kamerleden Rens Raemakers (D66), Martin Wörsdörfer (VVD), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) en Lisa Westerveld (GroenLinks) luisterden aandachtig en stelden vragen bij de interruptiemicrofoon. Alle presentaties en antwoorden werden ontvangen met het instemmende tromgeroffel dat we kennen uit de Tweede Kamer. Voorzitter Roos Moggré leidde de avond in goede banen en zorgde dat alles kon worden gezegd en gevraagd.

Luister niet alleen, maar doe ook wat met onze stem
De opvallendste overeenkomst in de presentaties was dat alle jongeren vinden dat er op dit moment niet goed genoeg naar hen geluisterd wordt. En als er dan wel geluisterd wordt, gebeurt er vervolgens vaak niets mee: ‘Ze zijn aan het afvinken. Naar jongeren geluisterd: check. En daarna hoor je er nooit meer iets van terug.’ De jongeren willen niet alleen dat er naar hun mening geluisterd wordt, maar dat er vervolgens ook echt iets mee wordt gedaan en ze hierover terugkoppeling krijgen. Alleen zo kunnen jongeren echt invloed hebben op beslissingen die gaan over hun leven.

Van online platform tot buddyproject
Nadat alle jongerenorganisaties zich hadden laten horen in de Parlementszaal, was het tijd voor het Lobbydiner. Tijdens het eten maakten de jongeren samen met de Kamerleden een plan hoe hun stem beter gehoord kan worden in de Tweede Kamer en daarbuiten. Aan het einde van de avond presenteerde iedere tafel hun plan (soms zelfs plannen).

Een tafel kwam met het voorstel voor een online platform waarin alle jongerenorganisaties samenkomen. Een andere tafel bedacht dat politici verplicht moeten worden om jongeren te raadplegen. En weer een andere tafel kwam met het idee van een buddyproject, waarbij Tweede Kamerleden worden gekoppeld aan een jongere.
Verder werd bedacht dat er een adviesraad moet komen met afgevaardigden van de jongerenorganisaties en een jaarlijkse vergadering in de Tweede Kamer van een nieuw op te richten Nederlandse jongerenraad. De Kinderombudsman is op dit moment druk bezig met het verwerken van alle input van de jongeren en zal samen met hen bekijken hoe de plannen verder uitgewerkt kunnen worden.

Samen zorgen dat de stem van jongeren wordt gehoord
Hoe kunnen jongeren meer invloed krijgen op wat er over hen besloten wordt? Die vraag stond centraal bij de Jongerenlobby. Het is duidelijk dat er nog veel moet gebeuren. Met de plannen die maandag zijn gemaakt, is een belangrijke eerste stap gezet. En wat misschien nog wel belangrijker is: we weten elkaar voortaan te vinden: de jongerenorganisaties en de Tweede Kamer, de jongerenorganisaties en de Kinderombudsman én de jongerenorganisaties onderling. Want één ding is zeker: samen kunnen we zorgen dat de stem van jongeren wordt gehoord.

De volgende jongerenorganisaties waren vertegenwoordigd bij de Jongerenlobby:
Augeo Jongerentaskforce, JeugdWelzijnsberaad (JWB), NJR, NJR Hoofdzaken, JOB, LAKS, The Unforgettables, Jongeren voor een Veilige Toekomst, Almata Jeugdzorg, Jongwijs, COC Youth Council, Villa Pinedo, Zorg én Perspectief, Speaking Minds en Jongerenambassadeurs Exodus.

Bron: www.kinderombudsman.nl