Op vrijdag 12 oktober heeft het Jeugdwelzijnsberaad in samenwerking met de Expex een overleg gehad met minister Hugo de Jonge. Bij dit overleg zaten 2 leden van het jongerenbestuur en de coördinator van het JWB. Het onderwerp van het overleg ging voornamelijk over de zorg na je 18de .Wat hebben jongeren nodig na hun 18de. I . Jongeren willen dat de leeftijd van jeugdhulp naar 21 wordt verhoogd.  Zijn er naast het verhogen van de leeftijd ook andere mogelijkheden om de zorg voor deze jongeren goed te regelen?

De volgende onderwerpen werden besproken:

De situatie op dit moment

Eerst hebben we onze eigen ervaring met 18+ besproken en hebben we aan de minister aangegeven welke knelpunten er op dit moment spelen in de overgang van 18- naar 18+. Bijv.: het niet in aanmerking komen voor verlengde pleegzorg terwijl er duidelijke bestuurlijke afspraken over zijn gemaakt dat pleegzorg tot 21 jaar mag worden verlengd of

teruggestuurd worden naar huis na je 18de terwijl dat helemaal niet mogelijk is door de onstabiele gezinssituatie en deze niet is veranderd.

De verhoging van de leeftijd voor jeugdhulp naar 21+

We hebben het er met de minister over gehad dat wij vinden dat de verhoging van de jeugdzorgleeftijd van 18 naar 21 een goede en grote stap in de goede richting is, maar dat er buiten het veranderen van de leeftijd ook nog veel andere dingen moeten veranderen. We vinden het heel belangrijk dat de problemen die we nu ondervinden op het punt 18+ zich niet verplaatsen naar 21+ maar dat de problemen na 21 opgelost zijn.

Klaarmaken voor zelfstandigheid

Een jongeren uit de jeugdzorg moet op zijn 16de al beginnen met het klaarstomen voor het zelfstandigheid, terwijl de rest van zijn leeftijdsgenootjes nog niet bezig zijn met zulke onderwerpen. Als de leeftijd naar 21+ gaat hebben jongeren uit de jeugdzorg meer ademruimte en kunnen ze zich focussen op de onderwerpen waar leeftijdsgenootjes zich op focussen. Laat ons ook kind zijn.

Maatwerk:

Niet alle jongeren hebben op hun 18de leeftijd hulp nodig, en voor deze jongeren zou het fijn zijn dat zij niet meteen de deur worden gewezen omdat ze geen hulpvraag hebben, maar er zijn ook jongeren die wel hulp nodig hebben na hun 18de en deze jongeren moeten de mogelijkheid hebben om deze hulp te krijgen.

Wonen:

Jongeren uit de jeugdzorg worden tegenwoordig (als ze op een groep wonen) de deur gewezen zonder dat ze een stabiele woonplek hebben, meestal wordt er door de professional beslist dat terug naar huis gaan de enige optie is terwijl de thuissituatie juist de  reden was dat ze uit huis zijn geplaatst en de situatie niet is veranderd. Ook zijn er in sommige steden een tekort aan betaalbare sociale huurwoningen of moet je een aantal jaar ingeschreven staan terwijl je je pas op je 18de kan inschrijven. Wij vinden dat jongeren pas de instelling moeten kunnen verlaten als er een stabiele woonsituatie is, en daar komen die extra paar jaar goed bij van pas.

The big five:

Wij vinden dat een jongere pas de jeugdzorg moet kunnen verlaten als de big 5 is geregeld, de big five houdt in

  • Support: er is in ieder geval 1 volwassen persoon duurzaam beschikbaar voor de jongere om op terug te vallen en een zo groot mogelijk netwerk van informele steun.
  • Wonen: de jongere heeft een passende  woonplek.
  • School & werk: de jongere heeft een baan, opleiding of dagbesteding die kansen biedt voor ontwikkeling.
  • Inkomen & schulden: de jongere heeft voldoende inkomen en er is een plan op (het voorkomen van) schulden gemaakt.
  • Welzijn & gezondheid: er is voor de jongere zorg beschikbaar tot 27 jaar, indien nodig.
  • Ervaringen vanuit de pleegzorg:

Ook hebben we met de minister erover gehad over de bestuurlijke afspraken die gemaakt zijn rond de verlening van pleegzorg van 18 naar 21. We hebben aangegeven dat dit nog niet overal in het land goed verloopt. Soms worden beschikkingen voor pleegzorg niet verlengd. Sommige jongeren die goed in thuis zijn krijgen alsnog verlenging, andere jongeren die het niet weten krijgen dit niet. De minister heeft aangegeven dat iedere verandering tijd nodig heeft, maar dat hij vertrouwen heeft dat dit goed gaat lopen.

Continuïteit:

We hebben het ook met de minister over gehad dat er iets gedaan moet worden aan het steeds opnieuw verhuizen van groep naar groep we hebben een aangegeven dat we graag zien dat jongeren al de verschillende fases van jeugdzorg(van leefgroep naar fasehuis naar KTC) op zo min mogelijk plaatsen doorlopen. Een plek waar je de nodige zorg ontvang.

Structurele Participatie:

Ook hebben we het met de minister gehad over structurele participatie bij VWS en hoe het JWB en de Expex hier een rol in kunnen spelen. De minister en zijn beleidsmakers gaan kijken naar een vorm waarin jongeren structureel mee kunnen participeren binnen VWS

18+ in een gesloten instelling

Ook hebben we het met de minister gehad over de harde knip die er is in de overgang van 18- naar 18+ in de gesloten jeugdzorg, omdat je dan in een gesloten setting leeft en dan kom je ineens op je 18de terecht in de maatschappij zonder een soepele overgang.

Algemeen verloop gesprek:

Het gesprek met de minister was een fijn gesprek. De minister heeft ruim de tijd genomen om met ons in gesprek te gaan. Hij zag veel mogelijkheden in het verhogen van de leeftijd naar 21 maar  heeft ook meerdere malen toegegeven dat het verlengen van de jeugdhulp nu al mogelijk is en dat er misschien eerst gekeken moet worden of daarin mogelijkheden zitten.