De Jongerenraad van Cardea bestaat 15 jaar. Zij organiseerde daarom op 23 januari een jongerenconferentie in Scheltema te Leiden. Waarbij allerlei professionals vanuit de jeugdzorg, gemeenten, ketenpartners en politiek bij elkaar kwamen.

De grote zaal in Scheltema zit vol. De opening van de middag gebeurt door TV presentatrice Dolores Leeuwin en Diana, lid van de Jongerenraad. Zij stellen het panel (bestaande uit: De Kinderombudsvrouw – Margrite Kalverboer, wethouder Leiden – Roos van Gelderen, bestuurder Cardea – Gerrit Jan Hoogeland en (oud) jongeren van de Jongerenraad – Denice Ouwerkerk, Desjo Huizing, een aantal interessant vragen zoals: ‘Hoe denken jullie dat het nu met de jongerenparticipatie is gesteld?, Wat kun jij betekenen voor jongerenparticipatie?’

Wethouder Roos van Gelderen spreekt zich helder uit: ‘Maak jongeren onderdeel van je werk’

Roos van Gelderen vindt dat jeugdparticipatie veel breder moet worden ingezet. Zorg ervoor dat je jongeren ‘echt’ betrekt. Maak er een onderdeel van tijdens je werk. ‘Gemeengoed’, stelt Roos lachend. Jongeren en kinderen hebben hele goede ideeën. Dolores vult aan: ‘Vraag een kind wat nodig is. Zij zijn de toekomst’. De Kinderombudsvrouw – Margrite Kalverboer vindt het logisch jongeren altijd te betrekken.

Denice geeft als ex-lid van de Jongerenraad aan dat deze Jongerenraad zich met veel inspanningen in deze regio op de kaart heeft gezet. Een trotse ouder van één van de jongeren neemt het woord: ‘Het enige wat jongeren nodig hebben is ondersteuning. Ze moeten niet ‘geholpen’ worden. Cardea luistert naar jongeren’.

Jongeren in de Raad van Toezicht

Tijdens de panelronde laat Gerrit Jan weten: ‘Je moet het met jongeren neerzetten’. Wij moeten het onszelf aantrekken wanneer een Jongerenraad niet functioneert. Als bestuurder van Cardea wil hij zich er hard voor maken dat er een jongere toetreedt bij de Raad van Toezicht.

JWB verzorgt workshop dossierspel

Het JWB was uiteraard ook van de partij! Leden van het jongerenbestuur verzorgden een workshop dossierspel. De levende versie werd uit de kast gehaald en bestuurders, jongeren en beleidsmakers van de gemeente testten hun kennis. Vooral de discussievragen leverden mooie gesprekken en inzichten op.

Bron: Cardea.nl