Het coronavirus heeft veel impact op het dagelijks leven van iedereen. De situatie van jongeren in de jeugdhulp kreeg de afgelopen maanden maar weinig aandacht volgens het JWB jongerenbestuur. “Er zijn richtlijnen voor kappers en andere contactberoepen, maar het lijkt wel of elke jeugdhulporganisatie het wiel zelf moet uitvinden”, aldus een van de jongeren.

Het idee voor een JWB poll werd geboren. Ruim 100 jongeren (allemaal directe ervaring met jeugdhulp) deden de afgelopen weken mee aan online regiobijeenkomsten of vulden de vragenlijst in.

Wat gaat er goed?
Jongeren geven aan veel rust te ervaren. Er is geen druk vanuit de maatschappij doordat school, toetsen en afspraken wegvallen. “Aangezien je bijna niets kunt doen, kun je ook weinig fout doen”, geeft een jongere aan. Doordat er weinig afleiding is gaan jongeren meer over hun eigen leven en toekomst nadenken. De jongeren zijn dankbaar voor de snelle hulp van fondsen waardoor toch enige vorm van vrijetijdsbesteding kon worden georganiseerd en voor het feit dat hulpverleners vaak met veel enthousiasme bleven doorwerken. Ook is een meerderheid van de jongeren blij met de extra aandacht voor hygiëne.

Wat gaat er minder goed?
De bezoekregelingen vormen het grootste pijnpunt voor jongeren. Vaak mocht slechts 1 ouder langskomen wat zorgt voor loyaliteitsproblemen. Nog complexer is dit probleem als ouders gescheiden zijn. Daarnaast is het lang niet altijd mogelijk om afgezonderd (zonder dat hulpverleners of groepsgenoten het horen of kunnen volgen) te kunnen beeldbellen. Door het wegvallen van school valt ook veel structuur weg en het ontbreken van landelijke richtlijnen voor de jeugdhulp zorgt voor veel verwarring bij jongeren. “Communicatie is echt een aandachtspunt voor een mogelijke tweede golf”.

Jongeren missen het persoonlijke contact met hulpverleners. Het advies: “blijf contact met ons zoeken en probeer ook creatief te zijn. Buiten afspreken op 1,5 meter kan prima”. Tenslotte is veel “on hold” gezet. Overplaatsingen zijn uitgesteld en jongeren vrezen voor oplopende wachtlijsten.

Meepraten
Door de crisis is participatie binnen de jeugdhulp op sommige plaatsen op een lager pitje komen te staan terwijl andere jongerenraden online floreren. Jongeren zouden graag meepraten over bezoekregelingen, 1,5 meter jeugdhulp en vrijetijdsbesteding in coronatijd.

Aanbevelingen
“Betrek ons vanaf het begin bij het maken van corona beleid” aldus het jongerenbestuur. In het corona crisisteam van een jeugdhulporganisatie zou standaard een jongere (online) aan tafel moeten zitten. “Wij spreken uit eigen ervaring en weten dus hoe het werkt”. Landelijke richtlijnen voor de jeugdhulp zijn ook een aandachtspunt. Doordat iedereen zijn eigen beleid kon maken ontstonden grote verschillen. Sommige jongeren mochten bijna niet naar buiten, anderen konden gewoon op verlof. En tot slot: “geef ons perspectief”. Jongeren willen weten waar ze aan toe zijn en zoveel mogelijk volgens plan blijven doorstromen naar nieuwe plekken en nieuwe fases in hun leven.