De aanbevelingen van het jongerenbestuur aan de Kinderombudsvrouw zijn integraal overgenomen in het rapport.

Inhoudelijk advies op het sluiten van instellingen of groepen, het overplaatsen of het samengaan van groepen:

 • Zorg dat jongeren weten waar ze aan toe zijn voordat een groep/instelling gesloten wordt.
 • Ontwikkel samen met de jongeren een stappenplan/spoorboekje voor jongeren waarin alle te nemen stappen/besluiten duidelijk beschreven worden.
 • Sluit een groep/instelling pas als er voor ALLE jongeren een passende nieuwe plek is gevonden!
 • Betrek jongeren vanaf het begin actief bij elke fase/nieuwe ontwikkeling rondom het sluiten/samengaan van instellingen en groepen.
 • Zorg dat er duidelijk gecommuniceerd wordt zodat er geen verschillende verhalen/visies rondgaan.
 • Vul niet voor de jongeren in of ze wel of niet met de informatie om kunnen gaan of mee willen praten!

Aanbevelingen voor de toekomst residentiƫle jeugdhulp:

 • Er moet altijd een residentiĆ«le vorm van jeugdhulp beschikbaar zijn. Niet voor alle kinderen is een gezinshuis of pleeggezin de juiste plek.

Advies hoe vorm te geven aan participatie bij beleid en besluitvorming in de jeugdhulp:

 • Geef jongeren op een groep/instelling ALTIJD een uitnodiging om mee te praten en advies te geven op het beleid en besluit. Zorg er daarbij voor dat:
  • De taal/teksten worden aangepast voor jongeren zodat zij begrijpen waar het over gaat!
  • Jongeren ALTIJD over alle informatie beschikken. Houd geen informatie achter!
 • Leg beleid/besluitvorming daarnaast ALTIJD voor aan de jongerenraad.
  • Zorg ervoor dat de jongerenraad (indien aanwezig) gebruik kan maken van het adviesrecht zoals in de wet is vastgelegd.
 • Zorg voor gelijkwaardigheid in de besluitvorming: Let er hierbij op dat de stem van de jongeren even zwaar meetelt als de volwassen om hen heen.
 • Geef een terugkoppeling aan ALLE jongeren voor wie het beleid/besluit gevolgen heeft op zijn/haar leven! Leg daarbij uit waarom er bepaalde keuzes worden gemaakt en welke invloed deze keuze heeft op het leven van de jongeren!