Sinds de transitie in 2015 valt jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Vanaf dat moment wordt jeugdhulp ingekocht volgens zogenoemde aanbestedingen. Een aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever, in dit geval de gemeente, bekendmaakt dat hij een opdracht, in dit geval het verlenen van jeugdhulp, wil laten uitvoeren en organisaties vraagt om een offerte in te dienen. In die offertes staat onder andere welke prijs de organisatie voor de uitvoering van de opdracht vraagt.

Noord Holland

In Noord Holland is de gesloten jeugdzorg in 2018 opnieuw aanbesteed. Vanaf 2008 werd de gesloten jeugdzorg in die provincie georganiseerd door Transferium (onderdeel van Parlan). Na de laatste aanbesteding is besloten dat Horizon uit Zuid Holland vanaf 1 januari 2019 de taken van Transferium zal overnemen. De gemeenten verzekeren dat de jongeren die nu bij Transferium wonen hun traject daar af kunnen maken.

Rechtzaak

Parlan spande een rechtszaak aan tegen de gemeenten. Verschillende experts spraken zich de afgelopen weken uit over de zaak. Bijna allemaal lieten zij hetzelfde geluid horen. Het is gevaarlijk om deze specifieke vorm van jeugdzorg elke paar jaar aan te besteden. Opgebouwde expertise, gebouwen, en de vertrouwde plek voor jongeren worden met een besluit afgebroken. Bovendien bestaat het risico dat jongeren straks ook buiten de regio zullen worden geplaatst in andere voorzieningen van Horizon.

Tijdens de rechtszaak wilden jongeren van Transferium via advocaten hun stem laten horen in het kortgeding tegen de Noord Hollandse gemeenten. De rechter heeft aangegeven dat dit niet kon. Het ging om een aanbestedingsrechtelijke procedure. De jongeren zijn daarin zo bezien geen partij.

Standpunt jongerenbestuur JWB

Genoeg reden voor het JWB jongerenbestuur om de zaak flink onder de loep te nemen. Allereerst maakt het JWB zich zorgen over de kwaliteit van zorg. Jongerenbestuur: “ De huidige onzekerheid zorgt al voor chaos”. “Medewerkers gaan uitkijken naar andere functies omdat hun baan op het spel staat, jongeren weten niet waar ze over een paar maanden wonen”. Andere jongerenbestuursleden vullen aan: “Gemeenten kunnen wel garanderen dat jongeren hun traject bij Transferium mogen afmaken maar wij als jongeren kunnen nu al voorspellen dat dit onrealistisch is als Transferium langzaam leegloopt qua jongeren en medewerkers. Je kunt zo’n voorziening niet voor een klein aantal jongeren draaiende houden”. Een bestuurslid vat het samen: “het zou om de jongeren moeten gaan en niet over marktwerking en aanbestedingen”.

Hartenkreet

Het jongerenbestuur wil haar grote zorgen uiten over het feit dat jongeren door rechters worden gemeden uit zaken die hen betreffen. Waar is het recht op inspraak uit het kinderrechtenverdrag gebleven? Jongeren kunnen prima meedenken over de kwaliteit van hulpverlening. Een hartenkreet van het jongerenbestuur: “Bouw samen met ons op en breek niet af!” Het serieus nemen van jongeren zou een mooie eerste stap zijn…..