De jongerenraden moesten er lang op wachten, maar na twee online corona-jaren rondde het JeugdWelzijnsBeraad het jongerenraadsjaar op 8 juni spectaculair af met de traditionele landelijke dag. Met een inhoudelijk sterk debat met bijdragen van Staatssecretaris Maarten van Ooijen en Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer, brainstormsessies over thema’s als onderwijs, veiligheid en seksualiteit en een relaxed middagprogramma vol creatieve workshops en sport en spel staat het JWB weer op de kaart bij een nieuwe generatie jongerenraadsleden.

Na de opening van dagvoorzitters Lily en Gabriël (jongerenbestuur JWB) werd de Staatssecretaris uitgenodigd op het podium. Hij opende de landelijke dag en heette alle jongeren welkom.

Het grote JWB debat stond dit jaar onder leiding van Bas Rodijk. De staatssecretaris lanceerde de eerste stelling van de dag “Ik voel me veilig op de plek waar ik nu woon”. Het meerendeel van de zaal is het eens met de stelling. “De sfeer is goed bij ons op de groep, we doen leuke dingen samen”.

Enkele jongeren zijn ook erg tevreden over de begeleiding. “Ze nemen me serieus en pakken dingen aan”. Andere geluiden zijn er ook. “Ik voel me onveilig, want er zijn al een paar keer dingen van me gejat. Ik moet het dan maar zelf oplossen met groepsgenoten”. Een andere jongere vult aan: “Regelmatig worden er fietsen of andere dingen gejat, ook bedreigingen komen voor”. “Drugsgebruik maakt het er ook niet veiliger op”. Verschillende jongeren noemen de vele overplaatsingen als reden voor onveiligheid. “Je voelt je nergens echt thuis en dus veilig”. Tenslotte wordt het punt “flexwerkers” aangehaald. Meer vaste medewerkers zou bijdragen aan een betere veiligheidsbeleving. Flexwerkers zitten vaak erg op beheersing of ze laten juist alles lopen, omdat ze er maar tijdelijk zijn.

De tweede stelling ging over de jongerenraad zelf. “De jongerenraad wordt serieus genomen door mijn organisatie”. “Wij als jongerenraad worden wel serieus genomen, maar we vinden dat ook de kleinere kinderen beter gehoord moeten worden, wij willen dus vaker in tweetallen bij de kleinere kinderen op bezoek gaan”. “Ik denk dat de jongerenraad er is zodat de mensen in de organisatie zich goed kunnen voelen over de keuzes die ze maken. Er komen veel mensen langs, soms komen wij niet eens aan het woord”. Veel jongeren zijn het eens over het feit dat er vaak geen terugkoppeling wordt gegeven. “Wat wordt er uiteindelijk met onze stem gedaan?”. “Cirkeltjes worden niet afgemaakt”.

Je voelt je nergens echt thuis en dus veilig!

Andere jongeren zijn juist wel tevreden “onze punten worden heel serieus genomen en ook vaak overgenomen. Ook het “dream it, wish it, do it” project wordt genoemd. “Als jongerenraad hebben we 3 dagen activiteiten georganiseerd voor alle jongeren van het terrein dat was superleuk”. Tenslotte wordt nog het wisselen van bestuurders en directeuren genoemd. “Bij ons wisselen managers en directeuren best vaak en de organisatie is supergroot, dat maakt het voor ons als jongerenraad niet makkelijker”.

De derde en laatste stelling werd via een videoverbinding geïntroduceerd door de Kinderombudsvrouw. Zij bedacht de stelling: “Ik heb mijn mening kunnen geven over mijn uithuisplaatsing”. “Ik was 6 jaar en een week voor mijn verjaardag zou ik uithuisgeplaatst worden, mijn ouders hebben ervoor moeten vechten om dat een weekje op te schuiven, dit weet ik pas sinds kort”. “De kinderrechter heeft goed naar mij geluisterd en mijn mening echt serieus genomen, mijn jeugdbeschermer adviseerde dat ik thuis kon blijven, maar de kinderrechter heeft mij gered”. Veel jongeren geven ook aan erg jong te zijn geweest (2 tot 6 jaar oud), luisteren naar het kind is dan best lastig. “Het had bij mij echt makkelijker gekund, ik heb moeten strijden voor een uithuisplaatsing als ze sneller hadden geluisterd was ik beter af geweest”. Het aantal plaatsen komt ook aan bod. Veel jongeren hebben op 5 of meer verschillende plekken gewoond. “Ik ben voor mijn 10e, 9x verhuisd en heb daardoor hechtingsproblematiek ontwikkeld”. Een andere jongere “Ik herken het wel, ben ook 10x verhuisd maar dan in 7 jaar”. Ook zeggen jongeren dat ze graag betere informatie willen hebben over waar je heen gaat na een uithuisplaatsing. Wat zijn de opties? “Dat zou veel onrust kunnen voorkomen”.

Na een kort intermezzo van Goochelaar Jack Magic die alle jongeren betrok bij een een interactieve rekentruc maakte de jury de winnaars van het debat bekend. Tien jongeren uit de zaal mochten naar voren komen als prijswinnaar en Jason van Jarabee werd uitgeroepen tot nummer 1.

Een korte pauze zorgde voor nieuwe energie en vol concentratie werd de dag vervolgd met 8 brainstormgroepen. De volgende thema’s werden met behulp van de JWB poster “psssst, wij jongeren denken even mee” behandeld: onderwijs, veiligheid, seksualiteit, inspraak en intensieve zorg.

 

De resultaten van deze door jongeren gemaakte posters worden de komende weken gedeeld via de social media kanalen van het JWB (twitter @jwbnieuws, instagram, facebook en linkedin).

Na de festivalachtige lunch werd de dag afgesloten met twee workshoprondes. Sport en spel werden afgewisseld met creatieve en technische (VR) workshops. Het leverde prachtige creaties op. De dag werd afgesloten met het afscheid van jongerenbestuursleden Noortje en Joelle en een bedankje voor alle aanwezige jongeren en coaches. Met nieuwe energie, een voldaan gevoel en verdiende badges verlieten de jongerenraden de landelijke dag!