Nieuwe bestuursleden gezocht!

Hey jij daar! Ben jij een jongere die niet bang is om zijn of haar stem te laten horen? Het Jeugdwelzijnsberaad zoekt nieuwe jongerenbestuursleden!

Als lid van ons Jongerenbestuur krijg je de kans om echt het verschil te maken. Ons doel is de jeugdhulp in Nederland blijvend verbeteren. Jouw mening en ideeën zijn daarbij van onschatbare waarde. Daarnaast word je onderdeel van een super gezellig team. Meerdere keren per jaar zijn er regiobijeenkomsten, en jaarlijks hebben wij onze landelijke dag waar alle jongeren van onze jongerenraden bij elkaar komen.

Als je al betrokken bent bij een van onze aangesloten jongerenraden, dan is dit jouw kans om nog meer invloed uit te oefenen en nog meer verschil uit te maken!

Ben jij klaar om je passie en energie in te zetten voor een betere jeugdzorg? Stuur ons een e-mail op info@jeugdwelzijnsberaad.nl en vertel ons waarom jij graag deel wilt uitmaken van ons Jongerenbestuur.